همفکری برای مشکلات....

پیشنهاد میکنم لباس های فکری ات را در بیاوری.. دستت را به دستم بدهی... شاید چشمهای من تیز بین تر شود و شاید دنیای تو متفاوت تر...

مهر 95
1 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
19 پست
مهر 91
15 پست
شهریور 91
19 پست
مرداد 91
13 پست
تیر 91
8 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
2 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
10 پست
آذر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست