همفکری برای مشکل نیلوفر قسمت دوم

اول دبیرستان رو به اتمام بود ومن همچنان در مقام اول و رتبه برتر کل مدرسه و منطقه در اوج بودم حسادت های خانواده های بچه های همکلاسی و خود همکلاسی ها روز به روز زیادتر میشد چون من چهره و چشمهای رنگی درشت و خیلی زیبایی هم داشتم که برایتان یک مثال از این حسادتها میزنم یادم می اید جشن 22 بهمن در مدرسه ما بچه ها را با یکسری از والدین دعوت کرده بودند مادر من که هرگز نمیامد اما والدین بچه های دیگر امدند و به قدری با من بد برخورد کردند که بسیار در روحیه ام اثر گذاشت.

ان اخم و رو ترش کردنی که مادر شاگرد دوم کلاس و شاگرد سوم کلاس به صورت من کردند تا دنیا باقیست از خاطرم پاک نمیشود و دلم صاف  نمیشود که هردو جواب سلام من را ندادند و با کم محلی و بی محلی بسیار زیادی از طرف بقیه والدین هم مواجه شدم. البته شاید یک دلیل دیگه هم این بود که برایشان زور داشت که چطور من بدون هیچ شرکت در کلاس های جانبی مدرسه و همینطور نداشتن معلم خصوصی تمام نمراتم بیست است و حتی یک نوزده هم ندارم؟!

اما من امید داشتم و شمع دلگرم کننده ای در خانه مان بود که با دیدنش تمام این حسادت ها و کینه های مدرسه ای دود هوا میشد و ان شمع دل افروز خواهر عزیزم بود. اولین اتفاق بد در انتهای سال تحصیلی افتاد و ان هم ازدواج اجباری خواهرم بود . خواهری که تنها پشتیبان و حامی من در شرایط سخت تحصیل به حساب میامد و همیشه تکیه گاهم بود.

ازدواج اجباری با پسری که دوستش نداشت ولی تحت اجبار خانواده و اینکه 25 ساله شده بود و برای خانواده ما دختر 25 ساله شوهر نکرده دختر ترشیده به حساب میامد تن به این ازدواج ناخواسته داد و کیلومترها از تهران دور شد و به یکی از شهرهای شمال غربی ایران رفت. فاصله بین خواستگاری تا عروسی اش کمتر از سه ما طول کشید چون کل جهیزیه اش هم اماده بود.

دوم دبیرستان شروع شد در حالیکه تمام امید من از من دور شده بود. دعواها و جنگهای زندگی زناشویی خواهرم شروع شده بود و اشکهایی که پشت تلفن برایم میریخت. به زور پولهایم را جمع میکردم و هیچ چیزی نمیخوردم و حتی گاهی از جیب پدرم و کیف مادرم پول میدزدیدم که بروم مخابرات و به خواهرم زنگ بزنم تا با من درددل کند.

شوهرش که تازه داماد به حساب میامد در خانه شراب درست میکرد وبه عنوان شغل جانبی شراب میفروخت ! چه کسی فکر میکرد مهندس خانواده داری مثل او همچین کار پستی بکند؟ خودش هم مرتب شراب میخورد و از خواهرم هم انتظار داشت که به اصطلاحی هم پیاله اش باشد!!!!! و وقتی خواهرم قبول نمیکرد مشاجره ها ودعواهای وحشتناکی بین انها اتفاق میافتاد.

جو مدرسه بسیار ناسالم و بد بود و حسادتها همچنان ادامه داشت. مرتبا همدیگر را تولد دعوت میکردند و من را دعوت نمیکردند! ان زمان که خواهرم بود برایم مهم نبود اما وقتی خواهرم رفت انگار این رفتارهایشان برایم پررنگ و پررنگتر شده بود. در خانه بعد از مدرسه کلمه ای حرف بین من و والدینم رد و بدل نمیشد و شاید تنها حرفی که میزدند بیا شام بخور بود.

از وضعیت تحصیلی من راضی بودند و مادرم در کل فامیل جار زده بود که من 24 ساعته درس میخوانم و انتظارات همه را از من فرای تصور یک دختر محصل بالا برده بود. به شدت بر سرم منت میگذاشتند اینکه من یک اتاقی دارم که درش درس میخوانم و اینکه خرجم را میدهند با اینکه من بچه انها بودم و این مورد کوچکترین وظیفه یک خانواده در قبال فرزندانشان هست.

/ 0 نظر / 6 بازدید