برای تو...

دوست عزیز و مهربانم...مدتهاست که میخواهم برایت بنویسم...اول خواستم سالروز تولدت را بدانم و در ان روز برایت نامه ایی منتشر کنم اما...

دیدم تو هرروز که بر میخیزی از نو متولد میشوی ...به همین دلیل روز تولد خودم را انتخاب کردم...

بارها گفته ام اما میدانی گاهی بعضی جملات بعضی کلمه ها انچنان انرژی خالصی دارند که از تکرارشان زیبایی بر زیبایی افزوده خواهد شد..میخواهم بگویم که حسم به احساس پاکیزه ات دوست داشتن عمیقی است امیخته به احترامی سرشار...

تو دریچه ایی از جهانی دیگر به روی من گشودی...کلماتت مثل صدای وزیدن نسیم صبحگاهی بر شالیزارهای سرسبز شمالی است...

من تو را دوست دارم..در چنبره ایی گرفتار نیستم...تنها دوستت دارم...شادی ات را..ارامش لبریزت را...

هربار که می ایی بغل بغل نور را به اغوشم هدیه میدهی...اشکهایم بی محابا در سکوت میریزند...

میدانم که هیچ تضمینی نیست ... شاید در اینده شاید همین فردا نگاهمان از هم متفاوت شود...شاید در نکته ایی در افقی درنگرشی حتی در مقابل هم باشیم...مهم نیست...

نمیخواهم فکر کنی که این دوست داشتن به دلیل همگام بودن و هم جهت بودن گامهایم در پشت گامهای توست..نه..

 مهم این است که تو در قلب من از انچنان ارزش و احترامی برخورداری که با هر طرز فکر و ایدئولوژی باز دوست عزیز منی.و...باز بهترین دوست من باقی خواهی ماند....

انقدر از تو هدیه ها دارم...و انقدر قطره های باران از اموخته های زلال تو بر سرزمین خشک و بی اب و علف روح من باریده که شاید اکنون انتظار جوانه زدن بیهوده نباشد...

من دارم بزرگ تر میشوم...میبینی...خودم خیلی خوشحال ترم و البته کمی هم میترسم از عقب گرد از زمین خوردن.....مثل بچه کوچکی هستم که دارد دندان در میاورد و مرتب جوانه سفید دندانش را به بزرگترها نشان میدهد و خوشحالی میکند...انطور به صورتت میخندم...انطور که جوانه های سفید دندان هایم را ببینی و بخندی....

میخواهم تمام نوشته های این وبلاگ کوچک را...به تو تقدیم کنم...تمام شعرهایی که سروده ام یا سروده خواهند شد...تمام نوشته هایی که نوشته ام یا نوشته خواهند شد...تمامشان را..

میدانم از اغراق خوشت نمیاید...نه کلامی و نه رفتاری..میدانم که رابطه ایی با هیاهو نداری...اما من هم برای خودم دلیل دارم...:

 چه دلیلی بزرگتر از همدل بودن وهمراه بودن ما انسانها با هم دیگر است...من با تو احساس همدلی میکنم..و همراهی...

 با عطر شیرین گلاب و  ارزوهای طلایی و ابریشمی برای تو گل افتابگردانم.....

/ 0 نظر / 6 بازدید