پرواز

ملافه ها را در خانه مادرم شسته ام...دم غروب خورشید است...میروم بالای پشت بام که روی بند های ضربدری بسته شده پهنشان کنم...

یکی یکی بازشان میکنم...گلهای ابی صورتی و بنفش با برگهای سبز بزرگ و کوچک پاشیده میشوند روی عرصه بندها....گم میشوم بین دشت ملافه ها...

بوی خوب میاید...بوی صابون.....بوی تمییزی....بوی پاکیزگی....باد می اید....تند تند ملافه ها را گیره میزنم....خودم اما....دستها را باز میکنم...باد را بغل میکنم...میبوسمش...

انتظار دارم از خاک بلندم کند...حتی یک قدم...یک قدم کنده شده از خاک..باد به شدت میوزد...به شدت دستهایم را میگیرد...ملافه ها دوره ام میکنند...همه دارند تلاش میکنند...من....اما چسبیده به خاکم...

باورم نمیشود تا این حد چسبیده ام ...اشک میدود توی چشمهایم...اه میکشم...نمیخواهم بریزند....

اغوشم را میبندم...سبد خالی از ملافه ها را برمیدارم...میروم پایین....

سکوت میکنم.....میخواهم فردا صبح زود بروم ملافه ها را جمع کنم...شاید اینبار ......

امید تنها چیزیست که اگر فراموش شود....باد هرگز از خاک بلندم نمیکند...میدانم...میدانم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید