درمیان سایه ها قسمت آخر

جدای از اتفاقی که در سرنوشت «یلدا» افتاده و باعث گره خوردن من به خاطرات دور و درغبار مانده ی دوران ابتدایی ام شده بود، کنجکاوی شدیدی در اعماق وجودم، صاعقه کوبنده ایی را به سطح اندیشه های آرام و آفتابی ذهنم میفرستاد. میل شدیدی به دیدار «لیلای» آن روزها که امروز به نام «خانم لی لی» توسط  یاشار معرفی شده بود، درقلبم زبانه میکشید.

میدانستم که تنها سرنخ ارتباطی یلدا از خانم لی لی ، یک شماره ایرانسلِ همیشه خاموش است. اگرچه ممکن بود ردیابی راه ارتباط با او، برایم دچار اختلال شود. اما یقیقناً پافشاری و پیگیری من برای ملاقات با خانم لی لی راههای ناشکفته ی جدیدی را پیش رویم باز میکرد.

نشانه ها را یکی یکی کنارهم میگذاشتم. انگارهرچه قدر زمان بیشتر میگذشت، فضای جستجو برایم تاریک تر میشد، ناگهان درعمق گیجی، یک نشانه ستاره وار بر سرسرای ذهنم ظاهر شد و آن «عنوان» آتلیه ایی بود که شماره تماس آن در گوشه تمام عکسهای بحث برانگیز یاشار و خانم صورتی پوش چاپ شده بود:«آتلیه آزادی»

احتمال میدادم که «نام خانوادگی لیلا» با عنوان آتلیه ارتباط نزدیکی داشته باشد، هرچند ممکن بود که این احتمال با یک جواب رد یا یک نه ی ساده به راحتی عقیم شود.

یک تماس کوتاه با شهره برای بدست آوردن شماره ی تماس «آتلیه آزادی» کفایت میکرد.سه عدد اول شماره تماس نشان میداد که آتلیه در محدوده مکانی منطقه ی زندگی من قرار دارد.

اتفاق را که من به چند عکس پرسنلی هم برای انجام کاری نیازمند بودم.مسلماً صبح روز پنجشنبه اولین کاری که در لیست کارهایم بود، تماس با آتلیه و یادداشت آدرس دقیق آن برای مراجعه بود.

..............................................................

«آتلیه آزادی» یک سوئیت جمع و جور در حدود 40 متر بود که دریک مجتمع تجاری سه خیابان بالاتر از خیابان ما واقع شده و دیوارهای آتلیه با کاغذ دیواری های قهوه ایی سوخته تزیین شده بود.

دو خانم جوان و یک مرد میانسال در فضای آنجا مشغول به کار بودند.مرد میانسال پشت کامپیوتر نشسته و با دو مشتری خانم مشغول صحبت برای انتخاب عکس بود.

به سمت خانم جوانی رفتم که چهره اش شباهت نزدیکی با چهره خانم صورتی پوش داشت.وقتی در اتاق عکاسی نشستم، به تنها نکته ایی که فکر نمیکردم گرفتن عکس بود.خانم جوان با دستهایش سرم را کمی خم کرد.روسری ام را کمی تکان داد:«لطفاً لبخند بزنید».

کار خانم جوان به اتمام رسید.پلکها را برهم گذاشت:« تمام شد.ممنون». از روی صندلی برخاستم.هنوز از اتاق عکاسی خارج نشده بود، گفتم:«خانم عذر میخواهم امیدوارم سوالم را به جسارت تعبیر نکنید خواستم بپرسم شما با خانمی به نام لیلا آزادی نسبتی ندارید؟»

خانم جوان کمی یکه خورد.متعجبانه پرسید:«چطور؟»

گفتم:«شباهت زیادی از لحاظ چهره با ایشان دارید»

پرسید:«شما؟»

گفتم:«من یکی از همکلاسی های قدیم ایشان هستم و جالب اینجاست که دیشب ساعتها به خاطرات آن کلاس و همکلاسی ها فکر میکردم.»

گفت:«بله ایشان خواهر من هستند و البته این آتلیه هم متعلق به برادرمان است».

لبخند زدم:«چه خوب! اگر ممکن است من شماره تماسم را به شما میدهم.به لیلا جان بدهید که با من تماس بگیرد.دیدار دوستان قدیمی همیشه احساسهای ناب و رنگینی را به همراه دارد»

خانم جوان همچنان متعجبانه به صورتم نگاه کرد:«شما امشب میتوانید ساعت 9 برای تحویل عکسها بیایید آتلیه؟ خواهرم ساعت 9 اینجاست».

گفتم:«بله حتما می آیم»

....................................................

رأس ساعت 9 آتلیه بودم.گویی خانم جوان درآتلیه  تنها بود.فیشم را گرفت که برایم عکسهایم را بیاورد.پرسیدم:«لیلا آمده؟»

لبخند زد:«بله » با صدای بلند صدا کرد:« لی لی..لی لی..»

از اتاق کوچک عکاسخانه «لیلا آزادی» بیرون آمد.نیم نگاهی به من انداخت و صورتش را سمت خواهرش گرفت:«بله؟»

خواهرش به من اشاره کرد:«این خانم همون دوستتون هست که گفتم امروز صبح آمده بودند»
از روی صندلی برخاستم.دست دراز کردم و لیلا با کنجکاوی سرتا پایم را نگاه میکرد.با اکراه دست داد.

گفت:«شما را به خاطر نمی آورم؟»

خندیدم گفتم:«بله حق دارید، من هم کلی فکر کردم که یادم آمد که روزی با شما همکلاس بوده ام»

خنده اش گرفت گفت:« نمیفهمم چه میگویید؟».عجیب زن زیبایی شده بود.پوست سبزه و صاف با رنگ روشن چشمهایش، هارمونی شگفت انگیزی را پدید آورده بود.

گفتم:«لیلا جان من همکلاسی دوران ابتدایی تو هستم.اینکه چطور و چگونه توانستم پیدات کنم، داستان مفصلی است.اگر اجازه بدهی با هم حرف بزنیم همه چیز را توضیح میدهم.»

با دست اشاره کرد گفت:«میخواهید در اتاق عکاسخانه بنشینید؟ آنجا کاناپه های راحتی داریم.»

سرم را به نشانه تأیید تکان دادم. وارد اتاق عکاسخانه شدم و روی یک کاناپه قهوه ایی چرمی نشستم.چند دقیقه بعد لیلا با قهوه و شکر برگشت وفنجان قهوه را جلوی من گذاشت.

با اشتیاق گفت:«خوب بفرمایید»

نکته به نکته خاطرات مشترکمان را برایش یادآوری کردم.با کمک های من به خاطر آورد تمام ماجرا را..

حتی نکته های مبهمی که از خاطر من رفته بود را برایم پررنگ و یادآوری کرد .ادای معلم و ناظم را درآورد و کلی خندیدیم.

پرسید:«حالا چطور از اینجا سر درآوردی سورمه جان؟»

بی درنگ گفتم:«عکس شما را با یاشار در خانه دوست صمیمی ام یلدا دیدم.مطمئن بودم که این خانم صورتی پوش داخل عکس را میشناسم و با کمی فکر در خاطرات گذشته ام، پیدایت کردم»

خنده روی لبش خشکید.نگاهش را قفل کرد روی صورتم.معذب بودم اما قبل از اینکه حرفی بزند گفتم:«ببین لیلا جان من آمده ام اینجا که فقط تو را ببینم همین..نیامدم که در این مورد صحبت کنم یا قضاوت کنم.سالهاست به این نکته ایمان آورده ام که من نه خدا هستم و نه فرستاده ی خدا!»

حس کردم یک سردی خاصی در وجودش دمید:«قرار است چهارشنبه توافقی طلاق بگیرند.خبر داری؟»

گفتم:«بله خبر دارم»

زل زد توی چشمهایم.

گفت:«دوستت الان خیلی ناراحت است؟»

گفتم:«بله ، چهارچوب روحی اش فرو ریخته است»

سکوت کردیم.چند دقیقه گذشت رو کرد به من :«من مقصر نیستم رابطه اونها از قبل از اومدن من دچار مشکل بود،سورمه میدونستی که حتی یکسال قبل از آشنایی با من یاشار میخواسته که از این رابطه بیاد بیرون؟ فقط به خاطر بچه تحمل میکرده..آخه این انصافه که تا آخر عمر به خاطر بچه، زندگی یک آدم، حروم بشه؟ اینهمه موقعیت برای عشق ورزیدن برای عاشقی کردن را از دست بده؟ اگر آمده ایی ببینی که من چه حسی دارم میخواهم بدانی که خوشحالم.»

گفتم:«لیلا جان من فقط آمدم تو را ببینم و یادی از گذشته کنم.باور کن»

گفت:«خوب حالا دیدی؟ چه حرف بی منطقی میزنی تو! یادی از گذشته ! دوست عزیز تو، یک بچه را کرده پیراهن عثمان ،زنگ زد به گوشی من برای خاطر اینکه منطقی صحبت کنم گوشی را برداشتم هرچه از دهنش درآمد به من نثار کرد آنوقت تو از یاد کردن از خاطرات کودکی با من حرف میزنی؟ »

از روی کاناپه برخاستم که بروم،گفتم:«انگار نمیشود آرام و آسوده با هم حرف بزنیم.احساس میکنم تو را پریشان کرده ام.من فقط میخواستم برای سوالات ذهنم جواب بگیرم.»

لیلا دستم را کشید و من دوباره به آرامی نشستم..عصبی پرسید:«خوب بگو چی میخواستی بپرسی؟»

گفتم:«لیلا عزیزم من برایم جالب بود بدانم شخصیت اون دختربچه بی پروا ، اون دختر بچه باهوش و پرخاشگر الان به کجا رسیده؟ من میخواستم ببینمت .قسم میخورم فقط برای همین آمدم.»

لیلا گفت:«خوب ببین من زن خودساخته ایی شده ام. میدونی من بیزارم از اینکه همیشه دیر برسم.از این دیر رسیدن بیزار شدم و روزی که بیزار شدم تصمیم گرفتم که حقم را از این دنیا بگیرم.تصمیم گرفتم که طبقه اجتماعی ام را جداقل دو سه طبقه بالاتر ببرم.نمیدانم میدانی یا نه؟ من از ارثیه همسر اولم، الان یک شرکت واردات نگاتیو دارم و البته کارمند رسمی...هستم. یاشار هم خودش عاشق من شد.چرا باید مردی که جذب من شده و من هم دوستش دارم را به خاطر زنی که اینهمه عیب و ایراد دارد و پخمه و ادا اطواری هست و در طوال هفته شاید دو بار هم غذای خانگی برای شوهرش درست نکند، ول کنم؟ شاید من در نظرتو زن مغروری جلوه کنم اما برای یاشار به گفته ی خودش فرشته نجات دهنده هستم»

گفتم:«خواهش میکنم در مورد دوستم اهانت وار صحبت نکن ،همه ما عیب ها و خوبی هایی داریم.مهم این است که ذره بین را روی کدامیک قرار بدهیم،چرا با یلدا قرار نمیگذارید که با هم منطقی و دور از هرگونه اهانت صحبت کنید؟»

گفت:« دوست تو یک دیوانه خشمگین و زخم خورده است! چه حرفی میتوانم بزنم؟ نه واقعآً میپرسم،چرا باید روی دلم پا میگذاشتم؟ تصمیم گرفتم که هرچیزی را میخواهم به دست بیارم ودقیقاً از زمانی که این تصمیم را گرفتم همه چیز بدست آوردم،همه چیز را»

منتظر شد من حرفی بزنم.در سکوت نگاهش میکردم.

گفت:«ببین شاید تو نمیدانی شاید حتی آن دوست طلبکارت هم نداند اما این من بودم که گفتم حضانت بچه ات را بده.من بودم که گفتم نصفه از مهریه اش را بده.من بودم که ساعتها با یاشار صحبت کردم تا قانعش کنم که در برابرتهدیدهای این خانم سکوت کند.به دوستت بگو که یاشار حتی نمیخواست به این راحتی طلاقش بدهد تا این حد از او بدش می آید».

گفتم:«او نمیداند من تورا میشناسم و تصمیم هم ندارم بگویم که تورا میشناسم».
صورت لیلا عرق کرده بود.از جعبه دستمال کاغذی دستمالی بیرون کشید و پیشانی اش را پاک کرد.

گفتم:«لیلا جان من دیگر باید برگردم»
سرش را تکان داد.ساعت ده شب بود

از روی کاناپه بلند شدم.گفت:«سورمه جان آدم اگر گوش به زنگ نباشد هیچوقت به حقش نمیرسد.من اگر میخواستم با قضایا احساساتی برخورد کنم هیچ کدام از متعلقاتم را نداشتم.یاشار لایق عشق ورزیدن است لایق زنی مثل او نبود.یاشار میگوید که دوستت حتی یکبار هم عاشقانه با او همخوابگی نکرده، حتی یکبار با همه وجود او را نبوسیده!یاشار میگوید که حدود دوسال بوده که هیچ گونه رابطه زناشویی باهم نداشته اند. باور کن»

ابروهایم را بالا بردم گفتم:« تو باور کرده ایی؟»

دستهایم را گرفت:«من مطمئنم یاشار به من دروغ نمیگوید.سورمه یاشار مرد تر از این حرفهاست.او عاشق من است»

به چشمهایش نگاه کردم.مردمک چشمهایش میلرزید.گفت:«تو چیزی از زندگی دوستت نمیدانستی ؟ از قبل از اینکه بفهمید یاشارعاشق کس دیگری است؟»

گفتم:« عزیزم یلدا هیچوقت از روابط خصوصی اش با ما حرفی نمیزد اما اینطور که ظاهراً میدیدم همه چیز عادی بود مثل همه زندگی ها.حتی یلدا برنامه میریخت که برای سال بعد دوباره بچه بیاورد».

لبهایش را بهم فشار داد و حرفی نزد.تا دم در همراهم آمد..

دم در دوباره گفت:«دیگردر هیچ مسابقه ایی بازنده نیستم.در هیچ مسابقه ایی.»

حس بسیار گزنده و تلخی در وجودم چنگ انداخت.یادم آمد آخرین بار که با یلدا حرف زدم او هم همین دیدگاه را داشت ومصمم گفت :« درست است که من چهارشنبه توافقی طلاق میگیرم اما نمیگذارم به این راحتی ها خلاص شود.بازنده این مسابقه من نیستم!»

دم در یادم افتاد که حال مادرش را بپرسم، گفتم:« لیلا جان راستی حال مادرت چطور است؟»

سرد و بی روح گفت:«سه سال پیش مرد»

باهم روبوسی کردیم و من پیاده به سمت خانه راه افتادم.

 

در راه به این مسابقه بی داور ،بی قانون، بی تخلف، بی قاعده و بی پایه، فکر میکردم.مسابقه ایی که روح سه نفر را درگیر کرده است و نتیجه ایی جز فرسایش به دنبال ندارد.فقط آرزو میکنم که روح فرزند خردسالی که در حال حاضر پدر و مادرش دشمن خونی یکدیگرند هم وارد این مسابقه سرتاسر پوچ نشود.باید زمان بگذرد....

شاید باید سالها زمان بگذرد...

 

..................................................................................

 

یلدا چهارشنبه دو هفته پیش به صورت توافقی و با گرفتن حضانت و نیمی از مهریه اش، طلاق گرفت.

/ 64 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاس

عیدت مبارک سورملینای عزیزم [گل]

رویا.ت

سلام . سال نو مبارک . مهم نیست قفلها دست کیه ! مهم اینه که کلید ها دست خدای مهربونه ؛ از ته دل آرزو می کنم در این سال جدید شاه کلید تمام قفل ها رو از خدا بگیری . __(¯`:´¯) _____ (¯ `•✦.•´¯) _____ (_.•´/|\`•._) _______ (_.:._)__(¯`:´¯) __(¯`:´¯)__¶__(¯ `•.✦.•´¯) (¯ `•✦.•´¯)¶__(_.•´/|\`•._) (_.•´/|\`•._)¶____(_.:._)_¶ __(_.:._)__ ¶_______¶__¶¶ ____¶_____¶______¶__¶¶ ¶¶ _____¶__(¯`:´¯)__¶_¶¶¶¶ ¶¶¶¶ ______(¯ `.✦.•´¯)_¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶ ______(_.•´/|\`•._)¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶ _______¶(_.:._)_¶¶¶¶¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶ ¶_______¶__¶__¶¶¶¶

عاطفه

سلام سورمه جونم خوبیییین؟ سال نو خیلی خیلی مبارک باشه سال خوب و شادی و در پیش رو داشته باشین با ارزوهای خوب و قشنگ برای خودتون و همچنین ارزوی ارامش و شادی برای یلدا خانوم و کوچولوشون [گل]

bahar

[نگران] ishala ke emsal sale khobi bashe va az in mavared nabinim

شیرین ِ تلخ

سال نوت مبارک سورمه جان.. [گل]

آفاق

سلام سورمه جان عیدت مبارک ارزوی بهترین ها رو برات دارم[ماچ][بغل][قلب][گل]

tanaz

سرمه عزیزم سال نو مبارک خانوم. سال خیییلی خوبی‌ رو برات آرزو می‌کنم. امیدوارم همیشه سلامت و تندرست باشی‌. نمیتونم بگم برای یلدا متاسفم. امیدوارم این تصمیم بهترین تصمیم براش بوده باشه و بعد از این موفق باشه تو زندگیش میبوسمت

سیما

سورمه عزیزم بازم عیدت مبارک عزیزم خوبی از خودته که منو خوب میبینی و به من محبت داری میبوسمت هزار بار[ماچ][قلب][گل]

oldtiger

هوووم... موقعیت مشابهی را چند وقت پیش شاهد بودم و به عنوان حکم از طرف قاضی دادگاه خانواده چند جلسه با طرفین صحبت کردم... اون حس پیروزی و قدرت طلبی و مالکیت که بهش اشاره کردید اینجا هم منشاء اثر بود...

نانا

میلرزم از این تن اغشته با هر چیز میترسم از این تن الوده با من