عیدانه

از بین تمام انگشترهایی که دارم یک انگشتر نقره با نگین های درشت اشکی شکل و یشمی رنگ هدیه از فرشته را بسیار دوست دارم.فرشته دختر دایی همسرم و تک فرزند خانواده اش هست.پدرش یعنی دایی همسرم در زمان کودکی فرشته در یک سانحه رانندگی متاسفانه از دست رفته است و مادرش بار زحمت بزرگ کردن فرشته را بر عهده داشته...

در طول این سالهایی که من در فامیل همسرم وارد شده ام به جز یک دیداره چند ساعته و نسبتا طولانی ملاقاتهای ما محدود به مهمانی های بزرگ و جشن های فامیلی به مناسبت های مختلف و دید و بازدیدهای نوروز و حتی مراسم سوگواری از دست رفتگان بوده است.

اگرچه که من اشنایی زیادی در مورد پیچ و خم های احساسی و واکنش های عاطفی و پستی و بلندی های روحی او ندارم اما همه ما انسانها این تجربه را داریم که گاهی با تلاقی نگاهی با سلامی توامان به لبخندی با گرمی ارامش بخش دستانی یا حتی مواردی غریب تر و دورتر درخششی به سپیدی نور ماه در وجودمان جلب توجه کرده است : که چقدر این انسان روبروی من روح دلنشین و نزدیک و همدردی دارد و به اصطلاح خودمانی بردل مینشیند و دوست داشتن فرشته برای من از ان دسته از درخشش هاست...

اولین باری که او را دیدم چند ماه از ازدواجم بیشتر نمیگذشت...جشن نامزدی پسر خاله همسرم بود..یک پیراهن سبز زیتونی همرنگ چشمهایش به تن داشت..موها را به صورت حلقه های درهم گردا گرد در قسمت بالای سرش ارایش داده بود.دم در ورودی سالن ایستاده بود در حالیکه لبخند به لب داشت با چشمهایش انگار دنبال چشمهای اشنایی میگشت..

مادرش(زندایی همسرم) کنار ما نشسته بود..مادر همسرم با دست برایش علامت داد..یک کودک بسیار زیبا با موهایی با فر درشت و قهوه ایی پشت سرش قایم شده بود..یک سرهمیه لیمویی پوشیده بود..به نظر میامد دو سال الی دو سال و نیمه باشد..بعد از سلام و احوالپرسی های معمول خودش و کودکش کنار دوصندلی خالی کنار من جای گرفتند....

به فرشته و دخترکش نگاه میکردم..دستهایش را حلقه کرده بود دور دستهای کوچک دخترک که لیوان کریستال شربت البالو در دستانش نلرزد..میخواست کمکش کند ارام ارام شربت را نوش جان کند...پرسیدم اسم دخترک چیست؟

با متانت و لبخند گفت: اسمش لیلییوم هست اسم گلی...ناگهان لیوان شربت از دست بچه ول شد در دامان پیراهنش....به لیلیوم که با لبهای اویزان و دم به گریه داشت نگاهش میکرد با مهربانی نگاه کرد بعد به ارامی دستمال گلدوزی شده اش را از کیفش دراورد و روی پیرهنش کشید..در هیایوی تازه ایی که از سالن برخاسته بود و اهنگ های تند و شاد گروه نوازنده گان و جان تازه ایی که در گروههای رقصنده دمیده میشد...صدایش به من نمیرسید..ارام لبهایش تکان میخورد...نمیفهمیدم چه میگوید اما ارامش و استحکام را در وجود این زن حس میکردم و مسلما این برایم یک دیدار خاطره انگیز بود....

چند ماه بعد از اولین دیدار من و فرشته یک حادثه بسیار تکان دهنده برای او اتفاق افتاد..لیلیوم کوچک از پله های منزل دوبلکس مادر فرشته به پایین پرت شده و دچار خونریزی شده بود و در بیمارستان نزدیک منزل ما بلافاصله کودک را بستری کرده بودند...

هیچوقت ان روز دلگیر را از خاطر نمیبرم..مادرهمسرم با حالت پریشانی پشت خط حرف میزد کلمات مثل موجهای وحشی و کوبنده و مخرب از دهانش میریخت روی ذهن هنگ کرده و ناهمواره من: سورمه جون ببین گوش کن..دختر فرشته متاسفانه پرت شده از پله ها پایین..تا غروب تلکیفش معلوم میشه...اگه خونریزی داخلی کنترل نشه .....بچه ممکنه از دست بره...ببین سورمه جان..من الان بیمارستانم ..من و فرشته داریم می اییم اونجا... فرشته حالش خیلی بده ...چند تا امپول ارامبخش زده باز داره بیتابی میکنه.....الان بابای بچه و زندایی  تو بیمارستان میمونند...من فرشته را میارم خونه شما که یکم فرشته حالش جا اومد دوباره برگردیم بیمارستان..

بهت زده گفتم: قدمتان روی چشم....تلفن قطع شد...

مثل دیوانه ها بودم...دور خودم میگشتم...یعنی ممکن بود لیلیوم کوچک زنده نماند؟ یعنی ممکن بود تا غروب خونریزی کنترل نشود؟؟...غروب...ایکاش غروب امروز دیر از راه برسد..

باید کاری میکردم...تمام بدنم یخ کرده بود.. ...وقت کم داشتم...ایستادم روبروی ایینه میز ارایشم...نداهای درونی وجودم را با صدایی که از حلقومم خارج میشد میریختم بیرون برای شور و مشورت با خودم: سورمه ببین الان فرشته داره میاد اینجا تو باید محکم باشی..باید خودت را کنترل کنی...اون خودش به حده کافی نا ارام و اشفته هست پس تو باید ......من باید چی؟ باید چه کار کنم؟ برای مادری که تا چند ساعت دیگر معلوم میشود فرزندش در این دنیا ماندنی هست یا نیست چه میشود کرد؟..هیچ...هیچ....هیچ....چرا هیچ؟! سورمه همین کارهای کوچک و بی اهمیت در دیدگاه وجودی تو شاید باعث پیامدهای بزرگی در وجود دیگران بشه!....خوب چی کار کنم؟ تو بگو؟ ....ببین اروم باش...اول از همه به نظر من ظاهر منزل و ظاهر خودت را اراسته و مرتب کن!!!

دویدم در سالن ...دویدم در اتاقها...دویدم در اشپزخانه...خدارا شکر منزلم مرتب و تمییز بود...پریدم در اتاق خوابم درکمد را باز کردم...یک بلوز نارنجی و  دامن مشکی دم دست ترین لباس خانگی و مرتبی بود که داشتم...به ندای درونی ام گوش دادم: خوبه خوبه..ببین سورمه دامنی که رنگش شاد باشه مثلا نارنجی قرمز زرد سبز..نداری؟... نه ندارم!!!...خوب اشکال نداره..همین خوبه زود باش بپوش...

با سرعت برق و باد لباس عوض کردم...پریدم دم ایینه...موهایم را مرتب کردم و یک رژ کم رنگ صورتی زدم...خوب!..خوب!..خوب برو اشپزخانه...در یخچال! ای وای بیچاره شدم...فقط انار داریم...انار...فقط 4 کیلو انار در یخچال داشتیم و دیگر هیچ!

مستاصل ایستادم روبروی یخچال ...دلم میخواست ابعاد جسمم را کوچک کنم بروم داخل یخچال بنشینم و زار زار گریه کنم! برای دل ریش ریش شده فرشته...برای حقارت و ناتوانی خودم در ان لحظه که مضطرب بودم...برای لیلیوم کوچک که روی تخت بیمارستان ساعات بسیار سختی را میگذراند...برای....اما وقت این را نداشتم که این احساسات را حتی برای یک دقیقه به وجودم راه دهم...بردار...همین انارها را بردار...اشکال ندارد...انارها را ریختم در ابکش سفید رنگ مخصوص شستن میوه جات...

گذاشتم زیر شیر اب ظرفشویی و اب را با فشار بالا باز کردم روی انارها....اب با شدت روی پوست انارها میریخت.. پاشیده شدن قطرات ریز اب روی پوست دستها و صورت و بلوزم را دوست داشتم..یک حس ارامش در وجودم طنین می انداخت...

انارهای شسته شده را گذاشتم در یک سینی بزرگ..ظرف بلوری تراش خورده و پایه دار را گذاشتم کنار انارها...امدم نشستم وسط گل قالی در سالن پذیرایی منزلم...تند تند انارها را پوست میکندم..در حال خودم نبودم....بس کن سورمه..گریه نکنی ها!...خجالت بکش...پس چی کار کنم؟ اخه مگه با دون کردنه 5 6 تا انار میشه فرشته را اروم کرد؟..خوب مگه الان در این موقعیت کاره دیگه ایی هم از تو برمیاد؟...تمام وجودم را جمع کردم در سرانگشت هایم...پوست انارها یکی یکی از دانه ها جدا میشد...سورمه دعا...دعا کن...در هرحالتی که هستی میتوانی دعا کنی..یادت نرود...حواسم را جمع کردم...تمام احساسات و انرژی ام منقبض شده بود در خانه قلبم ....خدایا بچه فرشته را نجات بده.. یا ارحم الراحمین ....اشکهایم شروع کرد ریختن

..اشکهایم را با سر استین میگرفتم که نچکد روی دانه های یاقوتی ....نمک نمک...بچه که بودم وقت وحشت و استرس مادرم همیشه کمی نمک در دهانم میگذاشت...سریع رفتم از اشپزخانه نمکدان را اوردم...زنگ در را زدند...رسیدند..

چشمهای ورم کرده و سرخ فرشته...حال زار و نزاری که داشت..دستهای یخ کرده مادر همسرم...چه حس بدی...ارام زیر بغل فرشته را با کمک مادر شوهرم گرفتم...اوردم نشاندمش روی تخت خواب ...بغض گنده را با اب دهانم قورت میدادم...مادر همسرم اشاره داد اب بیاورم...سریع یک لیوان پر از اب را کنار کاسه بلوری که الان پر از دانه های انار بود گذاشتم و تند تند روی دانه های انار نمک پاشیدم....سریع برگشتم در اتاق...مادرشوهرجان با نگاه تعجب امیزی به دانه های انار نگاه کرد...با شرمندگی نگاهش کردم....چون کار دیگری از دستانم ساخته نبود...

فرشته سرش را گذاشته بود روی سینه مادر شوهرم و هق هق گریه میکرد..ایستادم گوشه اتاق..دلم اشوب بود.... لیوان اب را دادم دست فرشته...کمی نوشید...بعد نگاه کرد به کاسه انار...مادرشوهرجان ظرف انار را داد دستش..گفت: بخور عمه یکم فشارت جا بیاد...ما میریم بیرون یکم بخواب..با ابرو به من اشاره داد...سریع از اتاق امدم بیرون..چند دقیقه بعد مادر همسرم هم امد...از چشمهایش ترس و ناراحتی میبارید..

فرشته انروز حدود یک ساعت و نیم خوابید و بعد به همراه مادرشوهرم برگشت بیمارستان....بعد از رفتنشان سرد و بیروح دراز کشیدم روی کاناپه و از پنجره ان گوشه از اسمان را که پیدا بود نگاه میکردم...تلفن زنگ خورد..از جا پریدم..چه خبره خوبی!:

خدا را هزاران هزار بار شکر که خطر از سر لیلیوم عزیز گذشت و دل همه ارام و قرار گرفت...یک ظرف بلور خالی از دانه های انار در اتاقم کنار تخت باقی مانده بود که فقط کافی بود بشورمش...شاد و سرمست ته ظرف را نگاه کردم..حتی یک دانه انار هم باقی نمانده بود...چه عالی!

......................................................................

پارسال محرم فرشته برایم اش نذری اورد...از دیدنش خیلی خوشحال شدم و کلی تعارف کردم که یک توک پا بیاید داخل بنشیند ..اما عجله داشت و شوهر و فرزندش در ماشین منتظر بودند...بعد خیلی بی مقدمه یک جعبه کوچولوی قرمز که در مشتش قایم کرده بود را بی هیچ مناسبت و پیش زمینه ایی گذاشت در جیب مانتویم...گفت:سورمه این یک یادگاری خیلی خیلی کوچیکه! امیدوارم خوشت بیاد..

وقتی امدم داخل منزل و جعبه را باز کردم یک انگشتر خیلی خیلی زیبا دیدم ..انگشتر را دستم کرد...واووووووووووو بی نظیر بود...تا شب دم به دقیقه به انگشتر نگاه میکردم..درش میاوردم..دوباره دستم میکردم.ذوق زده بودم....

 این انگشتر..اصلا انگار یک جورایی خاص بود..جادویی بود...بعد از دو سه روز که نگاهش میکردم و چسبانده بودمش به خودم..از انگشتم درش اوردم و گذاشتمش در جعبه زینت الات..دلم نمیامد همیشه در دستم باشد..میترسیدم گمش کنم..من در گم کردن انگشتر سابقه دار هستم...و حیفم میامد گم شود...امسال سر سفره هفت سین انگشتر فرشته را گذاشتم کنار کاسه اب از بس دوستش دارم...

برای خودم هم عجیب بود...تصمیم گرفتم در دید و بازدید های عید  راز این حلقه را از فرشته بپرسم...در خانه زندایی موقعیت مناسب شد..نشستم کنارش ..لیلیوم خانم خوشگل خانم هم امد نشست روی زانویم..

گفتم فرشته صادقانه ازت یک سوال دارم این انگشتر تو چه خاصیتی داره... که من عاشقشم؟

 میدانید چه گفت؟...جملات خیلی عجیب...الان که دارم برایتان مینویسم هم مو به تنم سیخ میشود...

در چشمهایم مهربانانه نگاه کرد: هنوز طعم دونه انارهایی که اونروز با اون وضع ناراحت کننده اومدم خونه ات زیر زبونمه! دلم میخواست برات یک یادگاری بخرم.اخه خیلی بد شد اونروز بی مقدمه اومدم ! دست خالی! این انگشتر را با تمام وجودم برات پسندیدم و خریدم!!

راز جادویی این انگشتر را کشف کردم!...

----------------------------------------------------------------------------

در این همه سالی که از خدا عمر گرفته ام دارم میشمارم چند کار را با تمام وجود انجام داده ام؟!...دارم مینویسم!...چقدر ناراحت کننده که این کارها قابلیت شمرده شدن دارند! یعنی کم هستند...چیزی که زیاد باشد را نمیتوان شمرد...از خاطر میرود...مثل نفس کشیدن!

 کاری را که با تمام وجود انجام بدهم ماندگار میشود...در قلب ادمها...در روح جهان..از کوچکی به بزرگی میرسد...حتی اگر ان کار واقعا پیش پا افتاده باشد...واقعا پیش پا افتاده...این برای من خیلی هراسناک است که گاهی معیارهای ما برای بزرگی و کوچکی کاملا وارونه از اب در می اید...شاید این با تمام وجود کوچک و بی اهمیت انقدر بزرگ باشد که.....واژه ها مثل ماهی های قرمز سفره هفت سین لیز و فرارند...واژه ها همیشه برای بیانه انرژی های خاص محدودند...اما در کل اینکه:

دوست دارم با تمام وجود از تمام پیامهای تبریک و ارزوهای قشنگی که برای من دارید تشکر کنم...و با تمام وجودم سال نو را به همه شما تبریک عرض میکنم....

این پست هم عیدی من به همه شما دوستان گلم هست...

 

پینوشت: نرگس جون خوشحالم که باعث این انتخاب شدم.امیدوارم نوزادتون به سلامتی به دنیا بیاد.مرسی عزیزم

/ 4 نظر / 3 بازدید
مرضیه

جقدر قشنگ بود . برای اولین بار بود اینجا را خوندم. خیلی عالی بود خیلی

سميرا

اغلب ميام و نوشته هاتو ميخونم اما اين يكي خيلي خاص بود يه جذابيت و كشش عجيبي داشت..حس كردم خيلي بهت نزديكم..واقعا قلمت تحسين برانگيزه كه تونستي اينقدر قشنگ حستو بنويسي...آفرين

نوشين

اولين باره كه به اينجا اومدم نوشته هات خيلي خيلي قشنگن وبه دل ميشينن اميدوارم سال خوبي داشته باشي

نوشين

ميتونم بپرسم معني اسمتون چيه؟