سورملینا..فقط هدیه به شب زنده داران و همراهان نوشته هایم در ساعت 3:40 صبح..

شاید دو روز بود که چهره ام را در ایینه بزرگ ندیده بودم...نه بیشتر فکر کنم سه روز ...من از ان ایینه کیفی_جیبی..از ان کوچولو ها دارم که در کف دست جا میشود که کل ترکیب را نمیشود دید...

چشم را میبینی و نهایتا ابرو را...می ایی پایین لب را میبینی و نوک دماغ را....نمیدانم چرا؟ اما حوصله ام نمیشود در ایینه قدی یا بزرگ نگاه کنم..انوقت اینقدر باید جلو اش بایستم و اینقدر به خودم نگاه کنم و اینقدر از کلیتم تعجب کنم که کف پاهایم درد بگیرد...

با همین ایینه الکی های کوچک کار من راه میافتد..امروز صبح داشتم عکسهای قدیمی را نگاه میکردم...یک ان...وقتی داشتم عکسهای خانوادگی پارسال عید را میدیدم ..ان روزهایی که هنوز فریده زنده بود و من داشتم کنارش از ته دل میخندیدم و در همه عکسها انگار یک موج شادی و انرژِی سیالی داشت حرکت میکرد به سمتم که بیاید در اغوشم  و من داشتم اماده میشدم....

یک لحظه اتفاق افتاد....شاید کمتر از یک ثانیه ..یکی از عکسها را برداشتم در حالیکه محو تماشایش بودم با صدای بلند با خودم گفتم:این دختره کیه کنار فریده که بابای من دست انداخته دور گردنش چه با نمک خندیده...

یکدفعه انگار یک نفر با سیلی خواباند در گوشم...محکم....بلند و وحشت اور گفتم: وای !

بله خودم بودم...بعد از ان لحظه کوتاهی که اتفاق افتاد گیج و متلاشی شدم...پریدم اشپزخانه..یک مشت اب سرد به صورتم زدم...دستهایم مثل چوب سفت و سخت و بیحالت شده بود...

بعد پریدم جلوی ایینه بزرگ میز توالتم...دقیق ..منسجم و پیوسته به خودم نگاه کردم..به خطوط چهره ام...به حرفهای ناگفته لبهایم...به او که از پشت ان چشمهای غمگین نگاهم میکرد...خندیدم..سعی کردم خطوط خنده ام را از حفظ کنم...نمیشد..نمیدانم چقدر گذشت...انقدری زمان گذشت که یک نفر در چشمهایم گفت بس است دیگر...

امدم دراز کشیدم روی تخت..خواستم خطوط خنده و اخمی که از حفظ کرده بودم را دوره کنم...نشد..به خدای کعبه قسم یادم رفته بود..یک خنده محو از یک چهره اشنا در ذهنم مانده بود که ان چهره متعلق به من بود..من سورملینا زند...

دوباره پریدم دم ایینه...نمیدانم شاید این کار را دو سه بار با زمان های نسبتا طولانی تکرار کردم...با یک ممارست احمقانه سعی میکردم خطوط را حفظشان کنم...نمیشد..مثل اب از لابه لای انگشتهایم فرو میپاشید پایین...

یادم هست سر حوض که میرفتم ان اب زلال و ابی را مشت مشت میگرفتم و میخواستم با خودم بیاورم داخل اتاق...اقاجانم ریز ریز میخندید..میگفت:بچه جانم اب را نمیشود در مشت گرفت ببین از لای انگشت هایت در میرود.... بعد رو میکرد به مادرم با یک حالت لطیفی میگفت: این بچه زیادی به همه چیز امید دارد....

و من از اسم امید خوشم می امد..گمان میکردم شاید نوعی ماهی طلایی باشد که بابایم میخواهد بخرد و در حوض خانه مان بیندازد

 از ایینه کنار کشیدم.. ناامید و افسرده افتادم روی تختم..خواستم دوره کنم...مثل بارهای قبل...ناموفق بودم و این چیزه جدیدی نبود...

دوباره و اینبار برای بار اخر امدم جلوی ایینه....خواستم دوباره سعی کنم...یک چیزی در نگاهم بود..سست شدم...او بود که از پشت چشمهایم با یک حالت پریشانی گفت: مرا بشناس سورملینا..مرا که میلیاردها سال است وعده داده ایی که روزی میشناسمت و هنوز نشناخته ایی..

اشکم فرو چکید...گفتم: قول میدهم ...قول شرف میدهم تمام تلاشم را ....بغض دوباره امد ....ادامه دادم: باشد هرچه تو بگویی ولی قبول کن که دلم برای این جسم هم تنگ میشود..اینهمه سال است که با من است...ببین چقدر بامزه حرف میزند..ببین وقتی میخندد چقدر مهربان تر به نظر میرسد....به چشمهایم نگاه کردم..او رفته بود...

این همه مستی ما مستی مستی دگر است....

وین همه هستی ما هستی هستی دگر است...

کس چو من مست نیافتاد ز خمخانه عشق...

گرچه از هر طرف از چشم تو مستی دگر است...

 

پینوشت : فریده را امسال شهریور ماه در اثر بیماری سرطان از دست دادیم..من یک انسان ازاد و بخشنده را و دنیا یک استعداد خالص و ناب برای رشته عکاسی را...

  

/ 59 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سمانه

دلم برات تنگ شده بود.خییییییلی!

فرام

چقدر غمگینی[ناراحت]

صفورا

اشکهای من هم بی محاباتر می بارند از وقتی که دخترم تنهام گذاشت حتی بدتر از زمانی که مادرم تنهام گذاشت این 5 ماه به اندازه 50 سال به من گذشت ولی هنوز به آخر نرسیدم ارزو می کنم بعد از این اشکهات از سر شوق باشه نازنینم.[گل]

الناز

سورمه جونم فكر مى كنم مسافرت حال روحيت و جسميت رو بتونه خيلى بهتر كنه. خواهش مى كنم بهش فكر كن. البته بازم مى گم اينجا هم هوا خيلى خوبه و هم نسبتا آرومه محيطش.دوست داشتى بيا پيشه ما عزيزم.[ماچ]

رها

می شه خصوصی بمونه؟

یادداشتهای یک آیسودای وارونه

سورمه اگه بهت تسلیت نگفتم از دستم ناراحت نشو بخدا من نمیتونم این کارو کنم تو دوران مدرسه پدر یکی از دوستام فوت کرد همه رفتن به دیدنش اما من نرفتم بعد که اومد مدرسه با من حرف نمیزد براش یه نامه نوشتم و خواستم که شرایطم رو درک کنه یکی از سخت ترین کارا به نظر من تسلیت گقتنه به عنوان یه دوست برای شادی روح فریده که میدونم برات عزیز بوده یه فاتحه میفرستم امیدوارم عذرم رو پذیرا باشی [گل]