همفکری برای مشکل نیلوفر قسمت سوم

اسفند ماه بود که ان اتفاقی که نباید میافتاد رخ داد و خواهرم با صورت کبود و دست شکسته به خانه مان برگشت و جوری گریه میکرد که دل سنگ اب میشد اما پدر و مادرم میگفتند که باید برگرده و الان برای عید نوروز ما به مردم بگیم دخترمون میخواد طلاق بگیره سر شکسته میشیم. با هزار زور و دعوا و تهدید خواهرم را برگرداندند. اتفاقات خیلی زیادی افتاد از حوصله شما برای خواندن خارج است. این اتفاقات و افسردگی خفیفی که در وجودم ریشه دوانده بود و رفتارهای بسیار زشت و زننده همشاگردی ها و شاهد بدبختی خواهرم بودن من را روز به روز بیشتر به انزوا برد جوری که اکثر زمانها یا در پی خیال میگذشت و یا در خواب بودم.

از همه چیز بریده بودم و ان سال اولین سالی بود که برای ورود به پیش دانشگاهی باید ازمون میدادیم ودر حقیقت تنها سال بود که من همیشه شاگرد اول ان ازمون را رد شدم و این دیگر مثل رینگ بوکس که قهرمان مشت اخر را میخوره و میمیره مشت اخر برای من بود و چقدر باعث دل خنک شدن حسودان و بخیلان و توهین های مکرر و تحقیر خانواده ام شد! دیگر هیچ چیز برایم مهم نبود هیچ چیز در دنیا مرا به زنده بودن وصل نمیکرد. خواهرم بدبخت و بخت سیاه بود اما باید میساخت و میسوخت و من هم که تمام سیاهی های دنیا روی سرم هوار شده بود

در پیش دانشگاهی شبانه ثبت نام کردم تا با شاگردان ضعیف باشم. حداقل از ان همه حسادت و فشار همکلاسی های رقابتی کاسته شده بود. اما من دلم شکسته بود کلاسها از ساعت 4 تا هشت شب تشکیل میشد و من هیچ گاه شرکت نمیکردم اکثر اوقات به پارک میرفتم و تنهایی قدم میزدم تا اینکه با یک مرد 32ساله که گاهی در پارک قدم میزد و همیشه در فکر بود دوست شدم و شماره منزلش را به من داد و من هم همان روز از  مخابرات با او تماس گرفتم.

دوستی ادامه پیدا کرد. فهمیدم زن داشته و زنش بر اثر غفلت دکتر زایمانش در بعد از زایمان فوت شده است و الان یک دختر بچه 5 ماهه داره و در کش و قوس شکایت علیه اون دکتر زنان و افسردگی دست و پا میزنه. روز به روز بهش بیشتر وابسته میشدم. انگار به صورتی نقطه وصل من به دنیا شده بود.

یک روز ازش خواستم که دخترش را بیاره ببینم. دخترش را اورد و اسمش سوگل بود اینقدر ناز بود و مهرش به دلم نشست که بعد از اون قضیه گاهی میرفتم خونه مادر اون اقا تا سوگل کوچولو را ببینم و همیشه قلبم تند تند براش میزد و حس خیلی مادرانه بهش داشتم. تا اینکه مادر اون اقا وقتی دید من اینقدر به سوگل کوچولو و پدرش وابسته هستم و دوستشون دارم بهم پیشنهاد داد با پسرش ازدواج کنم

اون زمان که همه همکلاسی ها شبانه روزی درس میخوندن من به سوگل و پدرش پناه برده بودم و روز و شب یا با اونها بودم و یا به یاد اونها صرف میشد. لای کتابهام رو باز نمیکردم و همیشه تو سکوت به اون اقا که اسمش را میزارم احمد و دخترش فکر میکردم.

اختلاف سنی زیادی که با اون اقا داشتم باعث نشده بود که فاصله بین ما ایجاد بشه و با تشویق های مادرش هم من مصمم شدم که بعد از کنکور به خانوادم بگم که میخواد ازدواج کنم. کنکور دادم و تابستون از راه اومد و نتایج هنوز اعلام نشده بود

سوگل را هرروز میدیدم و به من شدیدا وابسته شده بود و من هم اگه یک روز حتی دقیقه میدیدمش برام کافی بود و احمد هم روز به روز به محبتش اضافه میکرد اونطوری که حس کرده بودم مرد اروم و بی ازار و مهربانی بود. اون حمایت و مهری که از پدر و مادرم ندیده بودم در وجود احمد و دخترش جستجو میکردم و جذب میشدم.

یک هفته قبل از اعلام نتایج کنکور بود که با مادر احمد صحبت کردم و تصمیم را گفتم که جوابم مثبت هست و به هر قیمتی میخوام زن احمد و مامان سوگل کوچولو بشم. صبح یک روز تابستونی مامان احمد چادرش را سر کرد و اومد دم منزلمون تا با مادرم حرف بزنه. فقط خدا میدونه که بعد از صحبت های مامان احمد چه جار و جنجال و قیامتی در خونه ما پیدا شد!

/ 0 نظر / 6 بازدید